woensdag 11 februari 2009

Lotsbestemming

Of het gebrek aan vrije wil

Veelal komt in het dagelijks leven en met name in de media de vraag of men al dan niet gelooft in de zogenaamde ‘lotsbestemming’, een gedachte waarbij een noodzakelijk en onveranderlijk verloop van het leven plaatsvindt. Hierbij heeft de mens geen directe invloed op de gang van zaken, het determinisme. Zou deze vraag aan mij voorkomen dan zou ik met “Nee.” antwoorden, maar in werkelijkheid is dit slechts deels waarheid. Ik geloof niet in lotsbestemming zijnde het vooraf bepaalde lot waarbij alwetend het lot zou kunnen worden voorspeld. Wel geloof ik in een eigen theorie van de lotsbestemming, een meer ‘wetenschappelijke’ gedachte waarbij het lot niet vooraf bepaald is maar toch vastligt.

zaterdag 24 januari 2009

Domme vragen bestaan niet

Op een dag toen ik hongerig door de koelkast aan het zoeken was vond ik een overheerlijke grilworst. Maar toen ik op het punt stond om de worst uit de verpakking te halen in stukken te snijden en vol genot te verorberen schoot me iets te binnen: ‘Is het wel de bedoeling dat ik dit nu eet? Ik bedoel, stel dat m’n moeder het voor een andere keer heeft gekocht..’. Om achter het antwoord op deze vraag te komen vroeg ik geveinsd: ‘Wat doet deze worst hier?’.

zondag 18 januari 2009

De Tilde

Recent onderzoek, uitgevoerd door zgn. prof. Piter Hessel Annema, heeft aangetoond dat een verbluffende 33% van de bevolking dat regelmatig actief is op het zogenaamde communicatiesysteem Microsoft Network (MSN), een non-alfabetisch letterteken vóór de eigennaam invult. Veelal de meest gebruikte tekens zijn: het liggend streepje (-), de apostrof (') en de tilde (~). U zult wellicht denken: 'Waarom? Waarom zou een dergelijk persoon diens naam zonder enig respect voor de keuze van diens ouders en/of voogden aanvullen met een voor zover bekend nietszeggend, non-alfabetisch letterteken?'. Dat U zich dit afvraagt is meer dan logisch en in dit artikel zal een poging worden gedaan deze zaak volledig, dan wel niet deels te verhelderen.