zaterdag 24 januari 2009

Domme vragen bestaan niet

Op een dag toen ik hongerig door de koelkast aan het zoeken was vond ik een overheerlijke grilworst. Maar toen ik op het punt stond om de worst uit de verpakking te halen in stukken te snijden en vol genot te verorberen schoot me iets te binnen: ‘Is het wel de bedoeling dat ik dit nu eet? Ik bedoel, stel dat m’n moeder het voor een andere keer heeft gekocht..’. Om achter het antwoord op deze vraag te komen vroeg ik geveinsd: ‘Wat doet deze worst hier?’.

zondag 18 januari 2009

De Tilde

Recent onderzoek, uitgevoerd door zgn. prof. Piter Hessel Annema, heeft aangetoond dat een verbluffende 33% van de bevolking dat regelmatig actief is op het zogenaamde communicatiesysteem Microsoft Network (MSN), een non-alfabetisch letterteken vóór de eigennaam invult. Veelal de meest gebruikte tekens zijn: het liggend streepje (-), de apostrof (') en de tilde (~). U zult wellicht denken: 'Waarom? Waarom zou een dergelijk persoon diens naam zonder enig respect voor de keuze van diens ouders en/of voogden aanvullen met een voor zover bekend nietszeggend, non-alfabetisch letterteken?'. Dat U zich dit afvraagt is meer dan logisch en in dit artikel zal een poging worden gedaan deze zaak volledig, dan wel niet deels te verhelderen.