woensdag 11 februari 2009

Lotsbestemming

Of het gebrek aan vrije wil

Veelal komt in het dagelijks leven en met name in de media de vraag of men al dan niet gelooft in de zogenaamde ‘lotsbestemming’, een gedachte waarbij een noodzakelijk en onveranderlijk verloop van het leven plaatsvindt. Hierbij heeft de mens geen directe invloed op de gang van zaken, het determinisme. Zou deze vraag aan mij voorkomen dan zou ik met “Nee.” antwoorden, maar in werkelijkheid is dit slechts deels waarheid. Ik geloof niet in lotsbestemming zijnde het vooraf bepaalde lot waarbij alwetend het lot zou kunnen worden voorspeld. Wel geloof ik in een eigen theorie van de lotsbestemming, een meer ‘wetenschappelijke’ gedachte waarbij het lot niet vooraf bepaald is maar toch vastligt.